Penyelidikan

Senarai penyelidikan yang sedang dijalankan oleh MKM:

Jangka Panjang :

a.    Tahap Kesediaan Koperasi dalam Melaksanakan Rantaian Nilai
b.    Sumbangan Koperasi ke arah Kesejahteraan Anggota
c.  Penglibatan  Belia dalam Gerakan Koperasi
            
       
Jangka Pendek :

a.   Penglibatan dan Prestasi Koperasi dalam Sektor Pelancongan di Sabah
b.  Penglibatan Koperasi dalam Perniagaan Stesen Minyak 
c. Kajian Prestasi Koperasi Perkhidmatan Teksi di Malaysia    

No comments:

Post a Comment